Güneş ve rüzgar enerjisi

Dikey eksenli rüzgar türbini

Urban Green Energy rüzgar türbini, esen rüzgarı izleyen yatay eksende çalışan pervaneli geleneksel türbinlerin aksine, her yönden esen rüzgarlardan yararlanır. Bu, rüzgarın sürekli yön değiştirdiği ve türbülans yaptığı yüksek binaların bulunduğu günümüz kentleri için önemli bir avantajdır.

Yirmi beş yıllık bir tasarım ömrüne sahip olan Urban Green Energy rüzgar türbini, iki yıllık uzatılmış garanti ile sunulur. Kısa bir sürede kurulabilen türbin için yıllık olarak bakım kontrolu önerilir.

Urban Green Energy rüzgar türbini rotor ve kanatlarının kompakt, yenilikçi tasarımı sayesinde mevcut yapılara entegre etmek kolaydır. Dikey Urban Green Energy türbinleri zemine veya çatılara monte edilebilir. Türbin yüksekliği çalıştığı bölgeye ve yere bağlı olarak belirlenir.

Dikey ve Yatay Eksenli Türbinlerin Farkı Nedir ?

Yatay Eksen Dikey Eksen Faydası
Tipik olarak 120 m.lik yüksek kuleler gerekir 1-20 m direkler kulanılabilir Çoğu imar yönetmeliklerine uygundur
Dönümlerce arazi gerektirir. 10-20 m2 lik alan yeterlidir, binaların yakınına ve çatılara monte edilebilir Konut alanlarında kullanılabilir
Gürültülü çalışır Sessiz çalışır Komşuları rahatsız etmez
Fazla titreşim üretir bu sebeple çatılarda kullanılamaz Çok az titreşim nedeniyleçatılara montajı yapılabilir Rüzgar enerjisini yeni alanlarda kullanımı mümkün olmuştur
Kurulması zordur; türbin ve kule ayrı ayrı satılır Türbin ve kule birlikte sunulur ve kurulumu zor değildir Büyük kolaylıktır

Rüzgar enerjisi potansiyeli atlası

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Türkiye geneli ve il bazlı rüzgar enerjisi potansiyeli atlasına buradan ulaşılabilir.

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojenin helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışındaki şiddeti yaklaşık olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan miktarı atmosferden dolayı 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. (Güneşten gelen enerji Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır) Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı durumuna gelmiştir.

Güneş ışınımının %50'si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya'nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur. Güneş, nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt kaynağıdır.

Teknoloji

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: 
Fotovoltaik Güneş Teknolojisi: Fotovoltaik hücreler denen yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

Güneş enerjisi potansiyeli atlası

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış il bazlı güneş enerjisi potansiyeli atlasına buradan ulaşılabilir.


rüzgar türbini, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, temiz enerji, yeni enerji, rüzgar enerjisi, türbin, ev tipi, konut için, otel için, sessiz rüzgar türbini, apartman için, ucuz rüzgar türbini, fotovoltaik, güneş, fabrikalar için, yüksek binalar için, çatı tipi, rüzgar, karbon emisyonu, ucuz elektrik