Kendi elektriğini üretmek

Ürettiğim Enerjiyi Nasıl Kullanabilirim?

9 Temmuz 2008 yılında kabul edilen 5784 sayılı kanunla herkes 500 kW’a kadar elektriği devletten lisans almadan üretebilir. İster işyerinizde (fabrika, hastane, akaryakıt istasyonu, okul, otel, belediye işletmeleri vb) ister konutunuz, yazlığınız, apartman veya sitenizde kendi elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz. Elektrik enerjisi üretmek üzere kurduğunuz YE tesisi (mesela rüzgar türbini) Ulusal Elektrik Şebekesine ya da akülerden oluşturulmuş enerji depolama sisteminize bağlamak yoluyla kullanılır. Bir ilave yol ise anılan iki yöntemi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından biriyle örneğin güneş enerjisi fotovoltaik panelleriyle birleştirerek bir hibrit sistemle kullanmak olabilir.

Ulusal elektrik şebekesine bağlanan sistemlerin ürettiği ihtiyaç fazlası enerjiyi elektrik dağıtım şirketlerine satılmasına ilişkin yasa (Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik) 3 Aralık 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Yasanın uygulamaya başlanması ile birlikte 500 kW gücün altında yapacağınız yenilenebilir enerji yatırımlarınızdan elde edeceğiniz enerjiyi hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketinize satabileceksiniz. Buradaki sunumdan ayrıntıya ulaşabilirsiniz.

Elektrik Üretip Devlete Satabilirsiniz.

3 Aralık 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren genelgeye göre; 500 kW’a kadar rüzgar türbinleri, Türkiye elektrik şebekesine bağlanabilmekte, ürettiği elektriğin fazlasını dağıtım şirketine satabilmektedir. Ödeme ve mahsuplaşma her ay yapılmaktadır.

Yeriniz Uygun Değilse Çözüm Var.

Eğer bulunduğunuz mekan uygun değilse, rüzgar türbini, aynı dağıtım şirketi sınırları içerisinde kalmak suretiyle başka yere monte edilebilir.
Yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmeliğe göre, Rüzgar Türbini konulacak yerin, ya tapusu, ya kiralama sözleşmesi veya da kullanım hakkının sizde olması gerekmektedir Bulunduğunuz yerdeki rüzgar durumu yeterli olmayabilir. Bu durumda, Rüzgar Türbinini, aynı elektrik dağıtım bölgesi sınırları içerisinde kalmak koşulu ile (genellikle 2-3 ili kapsar) başka bir yere de koyabilirsiniz. Bu araziyi devletten kiralayabilirsiniz. Türbin en yakın trafo üzerinden elektrik şebekesine bağlanır ve ne kadar ürettiği sayaçla tespit edilir. Sizin tükettiğiniz kWh miktarı, bu üretimden düşülerek mahsup edilir. Fazla ürettiyseniz ücretini alırsınız, az ürettiyseniz sadece fark kWh bedelini ödersiniz.

Yatırım Birleşerek Yapılabilir !

Birden fazla kişi, kurum veya şirket bir Rüzgar Türbini yatırımına ortak olarak, tüm ortakların tüketimi üzerinden, şebeke ile mahsuplaşma yapabilir. Ortaklar arasından birisi vekil tayin edilerek, tüm mahsuplaşma bir abone üzerinden yapılır. Tüketim hesaplanırken tüm ortakların tüketimleri toplanır. Böylelikle daha hızlı yatırım geri dönüşü sağlanabilir.

Şebeke bağlantılı sistemler

Diğer bir temel seçenek şebeke bağlantılı olandır. Şu anda eddy GT ve UGE-4K ürünleri bu şekilde temin edilebilir. Şebeke bağlantılı sistemde rüzgar türbini sisteminin bulunduğu ev ya da işyerinizde her zaman elektrik var demektir. Rüzgar sisteminiz ihtiyacınızdan fazla enerji ürettiği zaman şebekeye verecek yani satacaktır. Daha az ürettiği durumlarda ise şebekeden alarak tamamlayacaktır. Şebeke bağlantılı sistemler akü depolama bölümü gerekmemesine karşın ev ya da işyerinizde enerji gerekmediği durumlarda şebekede bir arıza olduğunda kapatılacaktır.

Ulusal elektrik şebekesine bağlantı kurma ve konuyla ilgili her türlü ayrıntılar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun hazırladığı 3 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğe buradan, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan Dr. Refik Tiryaki' nin Haziran 2011 tarihli sunumuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Akü yedekleme içeren sistemler

İlk bağlantı şekli akü yedekleme yapılandırması olacaktır. Bütün rüzgar türbinleri bu yapılandırmada sipariş edilebilir. Bu seçenekte rüzgar türbini enerjiyi üretir ve bunu aküyü şarj edecek elektriğe dönüştüren şarj regülatöründen geçirerek yapar. Aküde depolonan elektrik invertör ya da şarj cihazı denilen cihazdan geçerek her türlü ihtiyacımız için kullanılabilir.

Bu sistemin esas faydası çok yönlü olmasındadır. Eğer akü yedeklemeli solar sisteminiz varsa rüzgar türbiniyle birleştirebilirsiniz. Bu tip yapılara hibrit sistemler denir. Elektrikçiniz bu sistemi evinize yada işyerinize ışıklar ve/veya elektrikli aletlerde kullanılmak üzere bağlayabilir. Kalan elektrik ihtiyacınız önceden olduğu gibi karşılanabilir.

Bu sistemin diğerinden farkı sadece ilave bir bileşen (yani aküler) gerektiriyor olmasıdır ki biraz fazla yer gerektiren ve kurulum maliyetini arttıran bir seçenektir.


rüzgar türbini, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, temiz enerji, yeni enerji, rüzgar enerjisi, türbin, ev tipi, konut için, otel için, sessiz rüzgar türbini, apartman için, ucuz rüzgar türbini, fotovoltaik, güneş, fabrikalar için, yüksek binalar için, çatı tipi, rüzgar, karbon emisyonu, ucuz elektrik